Личный кабинет мода XVM: как зарегистрироваться и авторизоваться на официальном сайте «Танков»

Рекомендуемые версии XVM

Скачать XVM Размер Дата релиза Количество загрузок
XVM 8.7.1 (установщик) Совместима с World of Tanks 1.11.0.0 10.37 M 23.12.202009:40 UTC 162,201
XVM 8.7.1

Общее

 • Совместимость с World of Tanks 1.11.0.0 2020.12.23
 • Исправлены сочетания клавиш в хитлоге и логе нанесенных повреждений
XVM 8.7.1 (архив) Совместима с World of Tanks 1.11.0.0 10.22 M 23.12.202009:39 UTC 15,586
XVM 8.7.1

Общее

 • Совместимость с World of Tanks 1.11.0.0 2020.12.23
 • Исправлены сочетания клавиш в хитлоге и логе нанесенных повреждений

На этой странице вы можете скачать XVM и отслеживать появление новых версий модификации.

Если в таблице выше нет XVM для текущей версии World of Tanks, значит мод ещё в разработке.Как только стабильная версия будет готова, она сразу же появится в таблице. Следите за обновлениями в новостях или на этой странице.

Тестовые версии XVM

Скачать тестовую версию XVM Размер Дата компиляции Последнее изменение
XVM 8.7.2.0006 TEST (установщик) Совместима с World of Tanks 1.11.0.0 10.36 M 09.01.202101:14 UTC GitLab
XVM 8.7.2.0006 TEST (архив) Совместима с World of Tanks 1.11.0.0 10.22 M 09.01.202101:14 UTC GitLab

«Ночными сборками» (nightly builds) мы называем тестовые версии XVM.Их автоматически собирает робот на основе последних доступных исходных кодов из наших репозиториев без последующей ручной проверки человеком.

Ночные сборки XVM не предназначены для использования неопытными пользователями, так как могут быть нестабильны или содержать ошибки. Они создаются только для целей тестирования.Если вы хотите принять участие в тестировании ночных сборок, ознакомьтесь с порядком оформления баг-репортов, который описан в этой теме форума поддержки.

Ваши правильно оформленные баг-репорты помогают нам быстрее исправлять вероятные проблемы. Спасибо за участие!

Обратите внимание

Если вы хотите использовать статистику в XVM, вам необходимо активировать сетевые сервисы в личном кабинете на официальном сайте XVM.

XVM: eXtended Visualization Mod – модифікація бойового інтерфейсу для популярної MMO World of Tanks. Кількість активних користувачів модифікації нараховує більше 3 700 000 людей в усьому світі, і це число зростає з кожною хвилиною.

XVM – повністю безкоштовна модифікація з відкритим вихідним кодом, що розповсюджується під ліцензією GNU GPL v3.

З моменту створення XVM активно розвивається, і щоденне кропітке розроблення постійно приносить безліч можливостей. Ось деякі з них:

Маркери над танками (OverTargetMarkers)

Маркери над танками в XVM легко налаштовуються

Маркери над танками (іноді їх називають OverTargetMarkers) в XVM дуже легко кастомізуются:

Широкий набір налаштувань, підтримка HTML та CSS в текстових полях, широкий вибір попередньо встановлених макросів стилів і даних – всі ці можливості дозволять зробити ваші власні налаштування маркерів максимально інформативними й зручними саме для вас.

Лог завданих пошкоджень (HitLog)

Приклад налаштування лога завданих пошкоджень

Лог завданих пошкоджень в реальному часі – напевно одна з найбільш затребуваних функцій модифікації. Майже з самого моменту появи гри World of Tanks користувачі просили таку можливість. Тепер, завдяки XVM, вона стає доступною для всіх.

Можливість тонкого налаштування за допомогою набору макросів та підтримки HTML дозволяють оформити лог у неповторному, підходящому саме вам стилі.

Спробуйте і переконайтеся самі 🙂

Заміна «лампочки» World of Tanks (навик «шосте відчуття»)

Приклади користувацьких «лампочок» для World of Tanks

За допомогою XVM ви можете легко замінити стандартне зображення лампочки навику «шосте відчуття» на більш відповідну і привабливу іконку.

Особливо така можливість стане в нагоді тим, хто часто не помічає стандартний варіант через недостатню яскравість та не самого зручного розташування в інтерфейсі.

Процес додавання гранично простий: для використання власного зображення «лампочки» необхідно просто розмістити його за наступним шляхом:

res_mods/mods/shared_resources/xvm/res/SixthSense.png

Зверніть увагу, що файл обов’язково повинен бути в форматі PNG і мати вказане ім’я.

Кастомізуємі панелі гравців, таблиця статистики та екран завантаження

Приклад панелі гравців і екрану завантаження в XVM. Користувацькі конфігурації.

Екран завантаження бою – одна з найважливіших частин інтерфейсу, що дозволяє оцінити ситуацію майбутнього бою і придумати план дій ще до початку раунду.

XVM дозволяє розширити інформативність і корисність екрану завантаження: кожен користувач може додати відображення статистики гравців, що дозволить максимально точно оцінити співвідношення сил і прийняти правильне рішення на початку бою.

Так само інформацію про статистику гравців ви можете виводити і в бойових списках гравців: у так званих «вухах» (бічних панелях) і в таблиці бойової статистики (Tab). Для додаткової зручності всі значення статистики, а так само ніки гравців і назва техніки можуть бути забарвлені з використанням ваших власних налаштовуваних колірних градацій.

Через можливість отримання статистики гравців прямо під час бою модуль статистики XVM так само широко відомий як «оленемір», «оленеметр», «пользомір», «пользометр», «нубомір». Ми наполегливо рекомендуємо не використовувати ці назви при спілкуванні про модифікацію, і просимо використовувати правильну назву: XVM. Це допоможе уникнути плутанини і введення в оману початківців.

Іконки кланів і гравців

Іконки кланів і гравців в XVM: приклад використання

З XVM ви можете не тільки використовувати картинки в текстових полях з підтримкою HTML, але і призначати власні іконки конкретним кланам і/або гравцям.

Наприклад, таким чином можна відзначити друзів, клани союзників, противників, або найвідоміші клани гри. Використовувати іконки дуже просто: для цього навіть не обов’язково користуватися редактором конфігурацій.

Досить розмістити іконку в форматі png з ніком гравця або тегом клану в назві в папку res_modsmodsshared_resourcesxvmresclanicons<регион><тип_иконки> (де замість <регіон> необхідно вибрати папку з ім’ям вашого регіонального кластера, а замість <тип_іконки> – папку з типом прив’язування (по клану або по ніку).

У разі необхідності більш детального налаштування візуальний редактор конфігурацій XVM дозволить змінити положення іконок, масштаб та прозорість.

Модифікована смуга захоплення

Модифікована смуга захоплення в XVM дозволяє відображати кількість загарбників та орієнтовний час.

Смуга захоплення в XVM так само піддалася змінам: завдяки модифікації стало можливим відображення кількості загарбників та орієнтовного часу до закінчення захоплення з врахуванням поточної швидкості.

Візуальна частина відображуваної інформації налаштовується за допомогою HTML-розмітки, аналогічно іншим текстовим полям у XVM. Ви зможете повністю змінити виведену інформацію та тонко налаштувати стиль її відображення так, як буде зручно саме вам.

XVM: eXtended Visualization Mod — самый популярный мод для World of Tanks.Количество активных пользователей мода насчитывает более 3 700 000 человек по всему миру, и это число растёт с каждой минутой.

XVM — полностью бесплатный мод с открытым исходным кодом. Принять участие в разработке может каждый!

С момента создания XVM активно развивается, и ежедневная кропотливая разработка постоянно привносит множество возможностей. Вот некоторые из них:

Маркеры над танками (OverTargetMarkers)

Маркеры над танками в XVM очень гибко настраиваются

Маркеры над танками (иногда их называют OverTargetMarkers) в XVM очень легко кастомизируются:

Широкий набор настроек, поддержка HTML и CSS в текстовых полях, обширный выбор предустановленных макросов стилей и данных — все эти возможности позволят сделать ваши собственные настройки маркеров максимально информативными и удобными именно для вас.

Лог нанесённого урона (HitLog)

Пример настройки лога нанесённого урона

Лог нанесённого урона в реальном времени — одна из самых востребованных функций модификации. Почти с самого момента появления игры World of Tanks пользователи запрашивали такую возможность. Теперь, благодаря XVM, она становится доступной для всех.

Возможности тонкой настройки при помощи набора макросов и поддержки HTML позволяют оформить лог в неповторимом, подходящем именно вам стиле.

Попробуйте и убедитесь сами 🙂

Замена «лампочки» World of Tanks (навык «шестое чувство»)

Примеры пользовательских «лампочек» для World of Tanks

С помощью XVM вы можете легко заменить стандартное изображение лампочки навыка «шестое чувство» на более подходящую и привлекательную иконку.

Особенно такая возможность пригодится тем, кто часто не замечает стандартный вариант из-за недостаточной яркости и не самого удобного положения в интерфейсе.

Процесс добавления предельно прост: для использования собственного изображения «лампочки» необходимо просто разместить его по следующему пути:

res_mods/mods/shared_resources/xvm/res/SixthSense.png

Обратите внимание, что файл обязательно должен быть в формате PNG и иметь указанное имя.

Кастомизируемые панели игроков, таблица статистики и экран загрузки

Пример панели игроков и экрана загрузки в XVM. Пользовательские конфигурации.

Экран загрузки боя — одна из важнейших частей интерфейса, позволяющая оценить обстановку предстоящего сражения и придумать план действий ещё до начала раунда.

XVM позволяет расширить информативность и полезность экрана загрузки: каждый пользователь может добавить отображение статистики игроков, что позволит максимально точно оценить соотношение сил и принять правильное решение в начале боя.

Также информацию о статистике игроков вы можете выводить и в боевых списках игроков: в так называемых «ушах» (боковых панелях) и в таблице боевой статистики (Tab). Для дополнительного удобства все значения статистики, а также ники игроков и название техники могут быть окрашены с использованием ваших собственных настраиваемых цветовых градаций.

Из-за возможности получения статистики игроков прямо во время боя модуль статистики XVM также широко известен как «оленемер», «оленеметр», «пользомер», «пользометр», «нубомер». Мы настоятельно рекомендуем не использовать эти названия при общении о модификации, и просим использовать правильное название: XVM. Это поможет избежать путаницы и введения в заблуждение начинающих пользователей.

Иконки кланов и игроков

Иконки кланов и игроков в XVM: пример использования

С XVM вы можете не только использовать картинки в текстовых полях с поддержкой HTML, но и назначать собственные иконки конкретным кланам и/или игрокам.

Например, таким образом можно отметить друзей, кланы союзников, противников, или самые известные кланы игры. Использовать иконки очень просто: для этого даже не обязательно пользоваться редактором конфигураций.

Достаточно разместить иконку в формате png с ником игрока или тегом клана в названии в папку res_modsmodsshared_resourcesxvmresclanicons<регион><тип_иконки> (где вместо <регион> необходимо выбрать папку с именем вашего регионального кластера, а вместо <тип_иконки> — папку с типом привязки (по клану или по нику).

В случае необходимости более детальной настройки визуальный редактор конфигураций XVM позволит изменить положение иконок, масштаб и прозрачность.

Улучшенная полоса захвата базы

Модифицированная полоса захвата в XVM позволяет отображать количество захватчиков и ориентировочное оставшееся время захвата.

Полоса захвата в XVM также подверглась изменениям: благодаря модификации стало возможным отображение количества захватчиков и ориентировочного времени до окончания захвата с учётом текущей скорости.

Визуальная часть отображаемой информации настраивается при помощи HTML-разметки, аналогично другим текстовым полям в XVM. Вы сможете полностью изменить выводимую информацию и тонко настроить стиль её отображения так, как будет удобно именно вам.

Улучшенная миникарта

Миникарта в XVM позволяет отображать название техники, ники игроков, иконки пропавших из засвета танков, настраивать отображение УГН, луча направления орудия, радиусов обзора и других элементов миникарты.

Мод миникарты в XVM завоевал огромную популярность ещё до его появления в официальном релизе, ведь широкие возможности кастомизации миникарты позволяют настроить её максимально удобно.

Благодаря XVM миникарта не ограничена в своих размерах: пользователи экранов с различными разрешениями могут масштабировать её по своим предпочтениям не упираясь в стандартные ограничения игрового интерфейса.

Круги дальности засвета позволят вам более точно выбирать позицию и быстрее ориентироваться в бою учитывая не только боевую ситуацию, но и характеристики обзора вашей машины. Полезной для многих игроков и просто незаменимой для ротных командиров стала возможность использовать названия танков и укороченные ники игроков рядом с иконками техники.

Иконки последнего местонахождения противника в момент его пропадаения из засвета помогут держать в голове более полную картину боевых действий.

И конечно же, в любых текстовых полях миникарты вы можете использовать не только стандартные макросы и текст, но и встраивать изображения с помощью тега

lichnyj-kabinet-moda-xvm-kak-zaregistrirovatsya-i-avtorizovatsya-na-ofitsialnom-sajte-tankov.jpg

Мод XVM представляет собой открытый программный компонент, который повышает удобство игры в популярные «Танки» («WOT»). Этот компонент предлагается в открытом доступе, его можно загрузить и установить на свой компьютер или игровой ноутбук.

Но для полноценного использования бесплатного мода необходимо сначала зарегистрироваться на сайте. После этого выполняется вход в личный кабинет мода XVM через официальный сайт WOT, и можно начинать пользоваться доступными функциями.

Вход в личный кабинет

Процедура авторизации в личном кабинете мода XVM достаточно простая. Для ее выполнения нужно руководствоваться следующей инструкцией:

 1. Зайти на главную страницу официального сайта мода по ссылке: modxvm.com.

Важно: необходимо заходить именно через этот ресурс, поскольку если авторизоваться сразу на серверах Танков, то мод не будет подключен и запущен. В этом случае выполняется стандартный вход на аккаунт, без дополнений и расширений, предложенных программным компонентом.

 1. В шапке сайта нажать на кнопку «Войти», и в предложенном списке выбрать «Россия».lichnyj-kabinet-moda-xvm-kak-zaregistrirovatsya-i-avtorizovatsya-na-ofitsialnom-sajte-tankov-1.jpg
 2. Выполняется переход на https://ru.wargaming.net/id/signin/, где открывается стандартная форма для авторизации.
 3. Ввести электронную почту и пароль, которые используются для авторизации на серверах Танков.
 4. Нажать «Войти».

Также предлагается авторизоваться через учетные записи или аккаунты в различных социальных сетях или виртуальных сервисов. Полный список поддерживаемых учеток предлагается с правой стороны от авторизационной формы.

Регистрация личного кабинета

Чтобы зарегистрировать личный кабинет мода XVM на сайте WOT, необходимо руководствоваться инструкцией:

 1. Через сайт мода перейти в раздел учетных записей непосредственно на Wargaming.
 2. Под авторизационной формой найти и кликнуть на активную кнопку «Создать аккаунт».
 3. Выполняется переход на https://ru.wargaming.net/registration/ru/, где нужно заполнить стандартную регистрационную анкету. Указывают пароль, игровой ник и адрес почты.
 4. Согласиться с правилами и условиями использования сервиса, а также с условиями обработки персональной информации.
 5. Нажать «Продолжить».
 6. Подтвердить адрес электронной почты.
 7. Завершить процедуру создания личного кабинета.

Внимание: чтобы ускорить процесс регистрации, можно воспользоваться учетными записями и аккаунтами на различных сервисах. Все персональные данные просто будут скопированы из них, и впоследствии, чтобы войти в личный кабинет, нужно просто кликать на соответствующую иконку социальной сети.

Если игра в Танки ведется через приложение на компьютере, тогда можно загрузить мод на https://modxvm.com/скачать-xvm/.

Восстановление пароля

Для использования мода пароль не требуется. Если потерян пароль от личного кабинета на сервисе Wargaming, то нужно перейти на https://ru.wargaming.net/personal/password_reset/, и здесь восстанавливать его через почту. Когда доступа к почте нет, на этой же странице рассматриваются другие способы решения вопроса, включая обращение в службу технической поддержки.

Функционал личного кабинета

Чтобы пользоваться модом, его не нужно активировать или выполнять с ним другие действия, как это было ранее. На данный момент его программные компоненты доработаны так, чтобы при авторизации на сайте Wargaming он автоматически запускался.

Большинство функций, которые предлагаются модом, являются графическими, но они все равно повышают комфорт от игры. С его помощью можно:

 • Обновлять статистику в режиме реального времени;
 • Добавление маркировки над дружественными и вражескими танками с указанием очков жизни, другими эффектами и бонусами, запущенными игроком;
 • Отслеживание статистики по нанесенному урону по каждому вражескому танку;
 • Использование других графических компонентов вместо навыков. К примеру, «Лапмпочку» в шестом чувстве можно заменить на предложенные картинки. Если у игрока есть опыт в программировании, он может использовать собственные изображения;
 • Наличие иконок кланов во время проведения боя. Не приходится проверять каждый отдельный танк, тратить время;
 • Полоса для захвата базы отображает больше информации, чем в стандартной версии;
 • Модернизированная миникарта, которую можно изменять под собственные масштабы (при условии игры на экране с хорошим разрешением).

Контактные данные

Поскольку мод предлагается в открытом доступе, связи с разработчиками почти отсутствуют. Каждый человек может воспользоваться кодом, менять и дорабатывать его по своему усмотрению. Но есть раздел https://modxvm.com/faq/, где рассматриваются вероятные проблемы с использованием продукта. Равно как предлагаются варианты их разрешения.

World of Tanks – многопользовательская онлайн-игра, которая позволяет игрокам со всего мира поучаствовать в танковых сражениях Второй Мировой войны. Выбор боевой техники велик: в «WoT» можно управлять бронетехникой таких стран, как СССР, Великобритания, Германия, Япония, США. Качественно воплощенные танковые баталии не оставят вас равнодушным, а игровой процесс привлекает достоверно воплощенной техникой и качеством проработанных локаций. Игра заинтересовала миллионы геймеров со всех уголков земли, она постоянно развивается, привлекая к себе все больше игроков.

lichnyj-kabinet-xvmmod-1-1024x461.jpg
Официальный сайт World of Tanks

К игре World of Tanks разработано множество модификаций, которые направлены на то, чтобы сделать геймплей более насыщенным и оптимизированным для игроков. Одним из таких модов является XVM. Это уникальная сборка, которая охватывает многие аспекты игры: от графической составляющей игры до геймплея. Для того чтобы у игроков была возможность скачать данную модификацию, для нее был создан отдельный официальный сайт XVM mod.

lichnyj-kabinet-xvmmod-2-1024x499.png
Официальный сайт XVM

На сайте можно пройти несложную регистрацию. Для этого пользователю необходимо ввести адрес электронной почты в соответствующем поле и придумать пароль. После регистрации на сайте пользователь получит доступ к личному кабинету.

Личные кабинет предоставляет возможность обновлять статистику игры. Обновление будет происходить две недели, после чего прекратиться. После истечения срока обновления пользователь может снова запустить этот процесс в личном кабинете.

lichnyj-kabinet-xvmmod-3.png
Обновление статистики

XVM mod личный кабинет дает возможность игроку выбирать те параметры, которые впоследствии будут отображены в статистике игры. Это такие параметры, как достижения игроков в своей команде и команде противника, количество кланов в рейтинге лучших. Кроме этого, можно выбрать флаг страны, который будет отображаться в статистике. При желании можно установить отображение коэффициента победы и поражения. В личном кабинете также можно активировать игровые сервисы. Они, как и обновление статистики, действуют две недели, после чего их снова необходимо запускать через личный кабинет.

lichnyj-kabinet-xvmmod-5-1024x485.jpg
Тема баг-репортов

На сайте есть раздел FAQ. В нем представлены ответы на часто задаваемые вопросы. Там можно узнать о том, как скачать мод, как установить его на свой компьютер, каким образом можно обновить статистику игры и установить иконку клана. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, вы можете обратиться в техподдержку, адрес которой можно найти на официальном сайте «WoT».

Личный кабинет XVM mod дает возможность пользователю принимать участие в обсуждении, тестировании и разработке мода. Если вы хотите помочь разработчикам сделать игру более интересной, то вы можете принять участие в разработке модификации XVM. О том, как это сделать, можно узнать, изучив соответствующую тему на форуме. Кроме темы разработки на форуме обсуждаются вопросы о настройке, конфигурациях игры, ее компонентах и о многом другом. Игроки активно участвуют в обсуждении сборки, что позволяет сделать ее более качественной и кастомизированной.

lichnyj-kabinet-xvmmod-6-1024x467.jpg
Форум на сайте

Создание отдельного сайта модификации XVM было обусловлено большой популярностью сборки. Данный мод является одним из самых популярных  модификаций к игре World of Tanks. XVM mod личный кабинет дает игрокам возможность работать со своей статистикой и активировать игровые сервисы.

Используемые источники:

 • https://modxvm.com/скачать-xvm/
 • https://modxvm.com/uk/
 • https://modxvm.com/
 • https://cabinet-bank.ru/mod-xvm/
 • https://xvmmod.ru/lichnyj-kabinet/

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий